top of page

​服務範圍

為滿足各類客戶對石油產品的不同需要,陽光石油可以解決您們的不同需要。

陽光石油一般的服務範圍包括:

工業機械用及車用潤滑油供應

除了為建築工地提供工業用柴油,亦提供各類工業機械用及車用潤滑油,能為客戶提供最有效及符合各類應用要求的潤滑油產品,亦能為建築機械提供最專業及準確的使用建議。

Shell Rimula R4X 15W-40 (20L)_edited.png
Shell Rimula R6 10W-40 (20L)_edited.png
Shell Tellus S2 MX 68 (20L)_edited.png
Shell Rimula R4L 15W-40 (4L x 4)_edited.png
Shell Rimula R6 10W-40 (4L x 4)_edited.png
Caltex Rando HD68 (18L)_edited.png
中石化 68 液壓油 (18升)_edited.png
中石化 T500 15W-40  (18升)_edited.png
bottom of page